Gestaltterapi

Hvad er gestaltterapi?

Gestaltterapiens samtale er et kontaktfuldt og ligeværdigt møde, hvor terapeuten forsøger at hjælpe klienten til at få nye indsigter og skabt en øget opmærksomhed. (Kunne det gøres anderledes?) At få øje på uafsluttede gestalter (helheder),  for netop at skabe balance. Nyt overblik og klarhed! 

Gestaltterapi er en eksistentialistisk terapiform, der blandt andet tager udgangspunkt i, at ethvert mennesker er ansvarlig for eget liv, frihed og alle de valg, som livet byder det enkelte menneske.

At alting forandres i en dynamisk proces, hvor tidsfaktoren er af en afgørende faktor. Velvidende at alting forgår og får en pludselig ende en dag. Essensen er at få fokus på tanker, følelser og den givende adfærd, så det enkelte menneske kan få det maximale ud af livet, trods udfordringer og dilemmaer. Kort & Godt!

Det centrale i samtalen er at få opmærksomhed på nye og måske ukendte ressourcer, så overskuddet genetableres. At føle sig levende, ikke blot overlevende. Klarhed & nye opmærksomheder, en evne til at leve i nuet og forholde sig kontaktfuldt til sin egen eksistens! Personlige indsigter kan udvikle nye potentialer. En ny glæde.

Den terapeutiske tilgang er holistisk, altså det hele menneske har betydning, både det indre og det ydre. “Stemmer det, jeg siger, overens med det, kroppen forsøger at fortælle mig?”

Menneskets vilkår er konstant under forandring. En dynamisk proces, hvor “nu’et” er under konstant forandring, – med retning mod fremtiden. Derved tænkes: Verden omkring os, nyt job, nye glæder, pludselig arbejdsløshed, skilsmisse og dødsfald. At stå med ansvaret som  nybagte forældre, kæreste eller sammenbragte familier. Listen er alen lang.. 

Gestaltterapi er en terapeutisk retning, med afsæt i psykologisk humanisme. Det var i slutningen af 40’erne, at gestaltterapien blev grundlagt af Fritz Perls. Siden Perls-tiden har gestaltterapien naturligvis udviklet sig fra den oprindelige form.